dr n. med. Marta Smoter

Marta Smoter jest onkologiem. Ta dziedzina nauki nie przestaje jej fascynować, zarówno w codziennej pracy klinicznej z pacjentami, jak i w naukowo-badawczej. Obszarem jej szczególnych zainteresowań są rak piersi i rak jajnika. W 2011 roku obroniła rozprawę doktorską dotyczącą znaczenia predykcyjnego i prognostycznego białka tau u chorych na raka jajnika leczonych paklitakselem i analogiem platyny. Jest autorem i współautorem wielu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. 

Z pasją zajmuje się dydaktyką studentów, która przynosi jej dużo satysfakcji. Młodzi ludzie nieustannie zachwycają ją świeżym spojrzeniem na problem, zaangażowaniem i entuzjazmem. Może po trosze dlatego, że przypominają jej spędzone w młodości miesiące na wolontariatach w Bilaj w Albanii i w Mansie w Zambii.

Żadne z wymienionych działań na polu zawodowym nie miałoby takiego znaczenia, gdyby nie ciepły dom z wyjątkowym mężem i trójką radosnych dzieci. Nigdy nie przegapi okazji do spędzenia z nimi kilku dni w ukochanym Rzymie, wówczas do szczęścia wystarczy włoska kolacja przy ciepłych podmuchach wiatru i dźwięk włoskiego języka przecinany odgłosami skuterów, do których ma słabość…