Wykłady i tematy

Od roku akademickiego 2019/2020 nauczanie onkologii klinicznej zostało „zunifikowane” pomiędzy wydziałami i będzie obejmowało łącznie 60 godzin dydaktycznych (40 godzin seminariów i 20 godzin ćwiczeń). Nie będzie już zajęć wykładowych.