Program ramowy

 • Zachowanie płodności po leczeniu onkologicznym
 • Genetyka kliniczna, badania genetyczne w onkologii
 • Sukcesy i porażki w leczeniu onkologicznym 2019/2020
 • Najważniejsze doniesienia dotyczące leczenia przeciwnowotworowego po ESMO 2019
 • Powikłania dermatologiczne w dobie złożonych terapii ukierunkowanych molekularnie jako przyczyna przerywania leczenia
 • Neuropatia jako ważna przyczyna przerywania terapii – możliwości leczenia
 • Kardiotoksyczność nowoczesnych terapii onkologicznych Immunoterapia w onkologii – przełom ostatnich lat, całkowita odpowiedź i zjawisko pseudoprogresji, hiperprogresja, działania niepożądane
 • Guzy neuroendokrynne
 • Rak piersi – zmiana standardów diagnostyki i leczenia
 • Rak płuca – kolejny przełom w leczeniu chorych
 • Rak nerki – optymalna sekwencja leczenia
 • Rak prostaty – optymalna sekwencja leczenia w chorobie rozsianej
 • Dark session
 • Przerzuty do wątroby – debata chirurg–onkolog–radioterapeuta
 • Patomorfologia – nowe standardy dla onkologa
 • Znaczenie żywienia w chorobie nowotworowej
 • Komunikacja z chorym