Termin sesji egzaminacyjnej

  • Termin egzaminu:  3.06.2020 r. godzina 9.00 - 14.00
  • Termin egzaminu testowego: 17.06.2020 r. - godzina 10.30 - 13.00
  • Termin egzaminów ustnych: 30.06.2020 r, 01.07.2020 r., 02.07.2020 r. godziny 09.00 -15.00.