Rok akademicki 2019/2020 - informacje

Klinika Onkologii od roku akademickiego 2019/2020 zmieniła swoją siedzibę na: 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, blok D, 7 piętro.

Personel Kliniki Onkologii został zatrudniony w nowo utworzonym Oddziale Onkologii Klinicznej w strukturze Kliniki Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii UCK przy ul. Banacha. W oddziale tym będą odbywały się ćwiczenia z zakresu onkologii klinicznej.

Natomiast zajęcia z radioterapii dla studentów w wyznaczonych dniach (wg harmonogramu zajęć) będą odbywały się w Zakładzie Radioterapii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie przy ul. Szaserów 128 (budynek „onkologii”) kierowanym przez Panią Profesor Lucynę Kępkę.